سیسکو: برای امنیت اکوسیستم اینترنت اشیاء، بجای دستگاه‌ها بر روی شبکه‌های ارتباطی متمرکز شوید

 

باوجود مزایایی که اینترنت اشیاء برای کاربران به همراه داشته، امنیت در این اکوسیستم به یک چالش اساسی تبدیل شده است. شرکت سیسکو می گوید برای بهبود امنیت در اینترنت اشیاء باید به پیاده سازی امنیت مبتنی بر شبکه های ارتباطی متمرکز شویم.

شرکت سیسکو این هفته در انجمن جهانی اینترنت اشیاء، بسته ای را به نام «دفاع در برابر تهدیدات اینتنرت اشیاء» منتشر کرد. فرضیه ی اساسی سیسکو در مورد اینترنت اشیاء این است که هیچ یک از دستگاه های متصل به اینترنت امن نیستند. سیسکو می‌گوید برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی دستگاه‌های اینترنت اشیاء راه‌کارهای امنیتی را در محصولات خود در نظر می‌گیرند ولی این روند تا پیاده‌سازی شدن به زمان زیادی نیاز دارد.

برای امن کردن اکوسیستم اینترنت اشیاء، سیسکو پیشنهاد داده تا دستگاه‌ها را به بخش‌های خاصی از شبکه ایزوله و محدود کنیم. بخش‌بندی شبکه با استفاده از راه‌حل‌های سنتی مانند VLANS ممکن است در مقیاس اینترنت اشیاء کمی پیچیده باشد. سیسکو می‌گوید اگر از بخش‌بندی شبکه استفاده شود، در صورت آلوده شدن یکی از دستگاه‌های اینترنت اشیاء، این آلودگی به کل اکوسیستم و شبکه سرایت نکرده و گروه پاسخ به تهدیدات می‌توانند عملیات خود را به‌راحتی در بخش آلوده انجام دهند.

بسته‌ی امنیتی که سیسکو برای اینترنت اشیاء منتشر کرده، می‌تواند ترافیک مخرب را شناسایی کرده، مسدود کند و دستگاه‌هایی که آلوده شده‌اند را مشخص کند. سیسکو در بررسی‌ها و عملیات اولیه‌ی خود، اینترنت اشیاء در حوزه‌های پزشکی، آب و برق و صنایع تولیدی را هدف قرار داده است. سیسکو اعلام کرده بسته‌ی امنیتی اینترنت اشیاء در اوایل ماه ژوئن منتشر خواهد شد ولی در مورد جزئیات قیمت آن توضیحی داده نشده است.

Related posts

Leave a Comment

13 + شش =