تماس با ما

آذربایجان‌غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، مرکز آپا دانشگاه ارومیه

 

آدرس رایانامه: info@uucert.com
شماره تماس: ۰۴۴۳۳۴۳۸۸۴۰