خدمات مرکز ماهر

سرویس های قابل ارائه توسط مرکز ماهر:

• گزارش آی‌پی‌های آلوده دستگاهی از منابع خارجی و داخلی
• گزارش دیفیس و پایداری سامانه‌ها
• پویش مداوم آسیب پذیری
• ارزیابی فنی وضعیت امنیتی دستگاه‌ها
• خدمات امنیت ابری
• تشخیص و مقابله با حملات
• تست نفوذ و باگ بانتی
• انتقال سرویس‌ها روی ابر دولت الکترونیک
• استخراج آسیب پذیری‌های وب‌سایت‌های سازمانی
• شناسایی فایل‌های مخرب و بدافزار