باج افزار مُهلک WannaCry و هر آنچه که باید درباره آن بدانید

همانطور که در چند روز اخیر شاهد هستیم، باج افزار WannaCry نزدیک به ۲۰۰ هزار دسنگاه را در ۱۵۰ کشور جهان آلوده کرده است. آلودگی به این باج افزار در کشور ما نیز گزارش شده و ضروری است تمامی افراد در هریک از بخش های بیمارستانی، بانک ها و سایر نهادهای عمومی، از این آسیب پذیری مطلع شده و راه های مقابله و پیشگیری با آن را انجام دهند. در اینفوگرافی زیر اطلاعات کلی در مورد این بدافزار ارائه شده است. 

 

Related posts

Leave a Comment

16 + سیزده =