دوره‌های تابستان ۱۴۰۱

مرکز آپای دانشگاه ارومیه در تابستان ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی به شرح زیر برای دانشجویان نموده است:

ردیفعنوان دورهمدت آموزش (ساعت)تاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهنام محل برگزاری دورهسمت مدرسسطح تحصیلات مدرس پیشنهادی
۱دوره آموزشی کد نویسی امن موبایل۱۶۱ مرداد ۱۴۰۱۳۰ مرداد ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهمحقق مرکز آپادکترا
۲دوره آموزشی روش‌های تست نفوذ با ابزار Burp Suite161 شهریور ۱۴۰۱۳۰ شهریور ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهکارشناس مرکز آپاکارشناسی ارشد

همچنین در راستای توامندسازی کارشناسان امنیت سایبری استان این مرکز در ایام تابستان ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های زیر نموده است:

ردیفعنوان دورهمدت آموزش (ساعت)تاریخ شروع دورهتاریخ پایان دورهنام محل برگزاری دورهمدرس دورهسطح تحصیلات مدرس پیشنهادی
۱دوره آموزشی روش‌های تست نفوذ با ابزار Burp Suite161 مرداد ۱۴۰۱۳۰ مرداد ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهکارشناس مرکز آپاکارشناسی ارشد
۲کارگاه آشنایی با ابزارهای امنیت شبکه (Linux)429 تیر ۱۴۰۱۲۹ تیر ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهکارشناس مرکز آپاکارشناسی ارشد
۳کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم و تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS)4 ساعت۲۶ مرداد ۱۴۰۱۲۶ مرداد ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهمحقق مرکز آپادکترا
۴کارگاه آشنایی مقدماتی با جرم شناسی رایانه‌ای۴ ساعت۳۰ شهریور ۱۴۰۱۳۰ شهریور ۱۴۰۱دانشگاه ارومیهمحقق مرکز آپادکترا

پست‌های مشابه

Leave a Comment