آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، ادوبی بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت – مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی چهارم اسفند ۹۹ ضمیمه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

شش + 12 =