با این ابزار و تنها با یک کلیک، آسیب‌پذیری در Exchange Server مایکروسافت را وصله کنید!

مایکروسافت به تازگی نرم‌افزاری را منتشر کرده که تمامی راه‌کارهای پیشگیری موردنیاز برای جلوگیری از حملات مبتنی بر آسیب‌پذیری‌های ProxyLogon Exchange Server را دارا ست. این ابزار تنها با یک کلیک برای کاربران قابل استفاده است و Exchange On-premises Mitigation Tool (EOMT) نام دارد. این ابزار مبتنی بر پاورشل از بهره‌برداری آسیب‌پذیری CVE-2021-26855 جلوگیری می‌کند. اسکن Exchange Server و نسخه‌ی آسیب‌پذیر آن در این ابزار توسط ماژول Microsoft Safety Scanner انجام می‌شود. این ابزار برای کاربرانی توسعه داده شده که با فرآیندهای وصله و به‌روزرسانی آشنا نیستند.

منبع

پست‌های مشابه

Leave a Comment

5 × 1 =