آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی سوم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۱۸۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، مایکروسافت بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. نوع بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، تعیین نشده است. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا ارومیه و فهرستی از آسیب‌پذیری‌های مهم این هفته ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment