آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی دوم اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۶۸ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، گوگل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. نوع بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، تعیین نشده است. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا و همچنین فهرست آسیب‌پذیری‌های مهم این هفته ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

14 + 9 =