آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی اول اسفند ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۶۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، کوالکام بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی اول اسفند ۹۹ ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

18 − 6 =