آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۱۴۰ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اینتل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. علاوه بر این، هیچ‌کدام از این آسیب‌پذیری‌ها در دنیای واقعی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی چهارم بهمن ماه ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

20 + 13 =