آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی دوم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۱ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اپل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع افشای اطلاعات هستند. تمامی این آسیب‌پذیری‌ها به صورت رسمی وصله شده‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و همچنین فهرست آسیب‌پذیری‌ها منتشر شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment