آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی اول بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۹۷ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، سیسکو بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع ارتقای امتیاز هستند. تمامی این آسیب‌پذیری‌ها به صورت رسمی وصله شده‌اند. علاوه‌براین، هیچ‌کدام از این آسیب‌پذیری‌ها در دنیای واقعی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا دانشگاه ارومیه و فهرست آسیب‌پذیری‌ها ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

5 × سه =