آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی چهارم دی ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۶۸ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، سیسکو بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت این مرکز ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment

20 − 16 =