آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی سوم آذر سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، چندین آسیب‌پذیری‌ بحرانی و مشکل‌ساز در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، مایکروسافت بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر آسیب‌پذیری‌ها از نوع خرابی حافظه و ارتقای امتیاز هستند. در ادامه فهرست آسیب‌پذیری‌ها و هفته‌نامه‌ی مربوطه قابل دسترسی است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment