آسیب‌پذیری تزریق SQL در افزونه‌ی وردپرس

شرح  یک آسیب‌پذیری تزریق SQL در پلاگین Photo Gallery سیستم مدیریت محتوای WordPress کشف گردیده است. نسخه‌ی ۱٫۲٫۷ پلاگین فوق، به مهاجمین راه دور اجازه می‌دهد تا با استفاده از پارامتر order_by در عملیات GalleryBox که روی wp-admin/admin-ajax.php انجام می‌گیرد، دستورات SQL دلخواه خود را اجرا نمایند.
منبع کشف http://www.cvedetails.com/cve/CVE-2015-1055
سطح  خطر زیاد
نحوه رفع مشکل
تاکنون راه حلی برای رفع آسیب‌پذیری فوق ارائه نشده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment