طراحی و ساخت اولین Mote ملی و سیستم عامل CoobOS

مفتخریم اعلام کنیم اولین Mote ملی در مرکز آپا دانشگاه ارومیه طراحی و به مرحله تولید رسید. این دستگاه مختص ایجاد و توسعه شبکه های مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد.

کاربردهای دستگاه:

  • سنجش توزیع شده و انتقال اطلاعات محیطی
  • ایجاد، گسترش و نگهداری شبکه حسگر الکترونیک
  • توسعه زیرساخت ارتباطات اشیا شهر هوشمند
  • توسعه کشاورزی هوشمند
  • ایجاد و نگهداری شبکه انتقال داده استاندارد خانه هوشمند
  • انجام تحقیق و توسعه در زمینه شبکه اینترنت اشیا

IMG_20160516_224757

پست‌های مشابه

Leave a Comment

نه + چهار =