عرضه‌ی کالی لینوکس ۲۰۱۹٫۱؛ سیستم‌عاملی برای نفوذگران

شرکت Offensive Security کالی لینوکس ۲۰۱۹٫۱ را منتشر کرده است. آخرین نسخه‌ی سیستم‌عامل کالی لینوکس شامل هسته‌ی لینوکس تا نسخه‌ی ۴٫۱۹٫۱۳ و وصله‌هایی برای اشکالات مختلف و نرم افزارهای به‌روزرسانی‌شده مانند Metasploit، theHarvester، DBeaver است.

کالی لینوکس ۲۰۱۹٫۱ با آخرین نسخه‌ی ابزار تست نفوذ Metasploit عرضه شده است که شامل پایگاه‌داده و رابط‌های برنامه‌نویسی خودکارسازی، افزایش قابلیت جدید و بهبودهای مربوط به قابلیت استفاده است که آن را به ابزاری کارآمدتر و مؤثرتر برای تست نفوذ تبدیل می‌کند.

نسخه‌ی ۵٫۰ Metasploit اولین نسخه‌ی اصلی این نرم‌افزار بعد از نسخه‌ی ۴٫۰ است. درحال‌حاضر کالی لینوکس ۲۰۱۹٫۱ مجدداً پشتیبانی از Banana Pi و Banana Pro را که در هسته‌ی نسخه‌ی ۴٫۱۹ وجود دارد، اضافه کرده است.

منبع

پست‌های مشابه

Leave a Comment