رونمایی از لوگوی مرکز آپا دانشگاه ارومیه

از لوگوهای مرکز آپا ارومیه و آزمایشگاه اینترنت اشیا (IoT) طی مراسمی رونمایی شده و از طراحان آن ها تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ادامه می توانید لوگوهای مربوطه که به ترتیب برای مرکز آپا و آزمایشگاه اینترنت اشیا هستند را مشاهده نمایید.

uucert-logo

iotlab-logo

پست‌های مشابه

Leave a Comment