مراسم افتتاح مرکز آپا دانشگاه ارومیه با حضور معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

مراسم افتتاح مرکز آپا دانشگاه ارومیه با حضور جناب مهندس سجادی، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تاریخ ۴ آبان ماه برگزار گردید. پیش از افتتاح این مرکز، نشستی با حضور جناب مهندس سجادی، ریاست دانشگاه ارومیه، رئیس سازمان فناوری اطلاعات استان و همچنین اعضای هیيت علمی   دانشکده ی مهندسی کامپیوتر برگزار شد. در این نشست آقای مهندس سجادی سخنرانی داشته و به ضرورت و اهداف راه اندازی مراکز آپا در کشور و ماموریت این مراکز اشاره کردند. در این مراسم همچنین گواهی کار مرکز آپای ارومیه توسط آقای مهندس سجادی به آقای دکتر حب نقی رئیس دانشگاه اعطا گردید.

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   
 

در ادامه‌ی این نشست، پروژه‌های در دست اجرای مرکز آپای دانشگاه ارومیه به سرپرستی جناب دکتر باقرزاده توضیح داده شد. در این راستا پروژه‌ی ساخت و راه‌اندازی پایلوت اینترنت اشیاء در مرکز آپا مطرح گردید و مهندس عظیمی و جباری به عنوان مدیران فنی پروژه‌های اینترنت اشیاء و امنیت در اینترنت اشیاء توضیحاتی در مورد جزيیات پروژه‌ها ارائه کردند.

                                                   
 

پس از اتمام نشست و سخنرانی، با حضور آقایان مهندس سجادی، دکتر حب نقی رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات استان و دکتر باقرزاده، مرکز آپا دانشگاه ارومیه به‌طور رسمی افتتاح گردید. پس ازافتتاح، تیم‌های حاضر در مرکز آپا توسط دکتر باقرزاده معرفی گردید و اعضای مرکز در گفتگویی صمیمانه با جناب مهندس سجادی، پروژه‌های در دست اجرا را توضیح دادند.

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                      
 

Related posts

Leave a Comment

هفت + 13 =