خرابی قفل های هوشمند توسط آپدیت بد

یک آپدیت بی سیم خراب برای سیستم قفل هوشمند با دسترسی راه دور، هزاران قفل هوشمند را خراب کرده است. این امر سبب خطای مهلک (fatal error) در قفل شده و قفل را باز نگه می دارد.

بیش از ۵۰۰ مشتری با استفاده از مدل ۶۰۰۰i قفل های راه دور، تحت تاثیر قرار گرفته اند. در مجموع حدود ۱۱ عدد از سیستم های قفل بی کلید، تحت تاثیر قرار گرفته اند. مدل ۶۰۰۰i به مشتریان اجازه می دهد تا از راه دور مدیریت کرده و درها را نظارت کند.

پست‌های مشابه

Leave a Comment