تماس با ما

آذربایجان‌غربی، ارومیه، خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه، مرکز آپا دانشگاه ارومیه

 

آدرس رایانامه: [email protected]
شماره تماس: ۰۴۴۳۳۴۳۸۸۴۰