گروه نفوذ APT33 از بات‌نت‌های خاص منظوره برای اجرای حملات استفاده می‌کند

محققان امنیتی از شرکت ترندمیکرو مدعی شده‌اند گروه نفوذ APT33 در حملات خود از یک بات‌نت مبهم‌سازی شده بهره‌برداری کرده و نهادها در آمریکا، خارومیانه و آسیا را هدف قرار می‌دهد. گفتنی است این شرکت‌های امنیتی این گروه نفوذ را به کشور ایران نسبت می‌دهند. این گروه نفوذ از سال ۲۰۱۳ میلادی فعال است و در طول فعالیت‌های خود بخش‌های مختلفی از جمله دولتی، پژوهشی، انرژی، نفت، مالی، شرکت‌های فناوری و تولید و شیمیایی را در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و آسیا را هدف حملات خود قرار داده است. ترندمیکرو اعلام…

Read More