ساخت نمونه آزمایشگاهی شهر هوشمند در مرکز آپا دانشگاه ارومیه

مدیر مرکز آپا دانشگاه ارومیه از ساخت نمونه آزمایشگاهی شهر هوشمند خبر داد. جمشید باقرزاده امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: طرح های ملی و استانی در این مرکز انجام شده یا در حال انجام است و یکی از این طرح ها ساخت نمونه آزمایشگاهی شهر هوشمند ارومیه است و در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات حمایت خوبی می کند، بودجه مالی جواب گوی پروژه ها است.   مدیر مرکز آپا دانشگاه ارومیه گفت: در یک سال ما توانستیم با کمک سازمان ساختمان آپا را…

Read More