آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی دوم دی ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۱۴ آسیب‌پذیری در محصولات مختلف شرکت‌ هواوی شناسایی شدند. بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع منع سرویس هستند. در ادامه، هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی اول دی ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۳ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مایکروسافت و VMware شناسایی شده است. این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه و منع سرویس هستند. در ادامه فهرست آسیب‌پذیری‌های مهم و هفته‌ی نامه‌ی تخصصی امنیت ارائه شده است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی چهارم آذر سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، چندین آسیب‌پذیری‌ بحرانی و مشکل‌ساز در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، گوگل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر آسیب‌پذیری‌ها از نوع افشای اطلاعات هستند. در ادامه گزارش‌های مربوط به این آسیب‌پذیری‌ها و هفته‌نامه‌ی مربوطه قابل دسترسی است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی سوم آذر سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، چندین آسیب‌پذیری‌ بحرانی و مشکل‌ساز در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، مایکروسافت بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر آسیب‌پذیری‌ها از نوع خرابی حافظه و ارتقای امتیاز هستند. در ادامه فهرست آسیب‌پذیری‌ها و هفته‌نامه‌ی مربوطه قابل دسترسی است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی دوم آذر سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، چندین آسیب‌پذیری‌ بحرانی و مشکل‌ساز در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، لینوکس بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر آسیب‌پذیری‌ها از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه فهرست آسیب‌پذیری‌ها و هفته‌نامه‌ی مربوطه قابل دسترسی است.

Read More

آسیب‌پذیری‌های مهم هفته‌ی اول آذر سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، چندین آسیب‌پذیری‌ بحرانی و مشکل‌ساز در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، VMware بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر آسیب‌پذیری‌ها از نوع ارتقای امتیاز و خرابی حافظه هستند. در ادامه فهرست آسیب‌پذیری‌ها و هفته‌نامه‌ی مربوطه ارائه شده است.

Read More