آسیب‌پذیری‌های مهم در هفته‌ی سوم بهمن ماه سال ۹۹

در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۲۳۳ آسیب‌پذیری در محصولات شرکت‌های مختلف شناسایی شدند. در میان شرکت‌های مختلف، اپل بیشترین محصولات آسیب‌پذیر را به خود اختصاص داده‌ است. همچنین، بیشتر این آسیب‌پذیری‌ها، از نوع خرابی حافظه هستند. در ادامه هفته‌نامه‌ی تخصصی امنیت مرکز آپا و فهرست آسیب‌پذیری‌های هفته‌ی سوم بهمن ۹۹ ارائه شده است.

پست‌های مشابه

Leave a Comment